Broaftale på vej

Broaftale på vej

I begyndelsen af marts mødes trafikminister Flemming Hansen med sin tyske kollega Manfred Stolpe. Det sker i forbindelse med offentliggørelsen af de nye trafikprognoser for trafikken over en kommende femernforbindelse. Trafikprognoserne vil sammen med tidligere undersøgelser danne grundlaget for en politisk beslutning om etablering af forbindelsen. De danske og tyske trafikministre mødtes sidste gang i juni 2002. Her offentliggjorde de en fælles rapport som viste, at den finansieringsmodel, som blev benyttet ved etableringen af den faste forbindelse over Øresund mellem Danmark og Sverige, vil være langt den billigste model for en kommende femernforbindelse. I Øresundsmodellen stilles statsgaranterede lån til rådighed. Samtidig fordeles arbejdsopgaverne  mellem det offentlige og den private sektor. Tilsammen betyder det, at der kan spares en hel milliard euro, hvis denne model anvendes på Femern. Det kan derfor ventes, at Manfred Stolpe på mødet vil være meget interesseret i at høre Flemming Hansen om de gode dansk -svenske erfaringer med ansvarsfordeling og statsgaranterede lån, inden den endelige beslutning...