Den unaturlige afstand til Hamborg

Den unaturlige afstand til Hamborg

Interview med forskningschef Uffe Palludan, Instituttet for Fremtidsforskning

Kontakten mellem København og Hamborg er unaturlig lav, siger forskningschef Uffe Palludan fra Institut for Fremtidsforskning. Han mener, at en femernforbindelse kan medføre et kvantespring fremad i kontakterne mellem de to millionbyer.

Omkring et par hundrede personer flyver dagligt mellem Hamborg og København. Det er en helt unaturlig lav grad af kontakt mellem to storbyer, mener Uffe Palludan. – Til sammenligning var der før Storebælts åbning 50 daglige flyafgange mellem København og Århus. Derfor skal en fast femernforbindelse ses som et led i at få skabt et naturligt niveau for kontakten mellem de to storbyer, København og Hamborg.

Kvantespring i trafikken

Uffe Palludan forventer, at man i det næste årti vil opleve en skarp stigning i den europæiske integration, både økonomisk, på arbejdsmarkedet og socialt.
Ifølge Uffe Palludan er de trafikprognoser, som er udregnet til brug for beslutningen om en fast femernforbindelse worst-case scenarier, fordi de er baseret på det nuværende unaturligt lave kontaktniveau.
– Den dag broen står klar, vil integrationen formentlig være meget højere end den er nu, og vi vil have en anden erhvervsstruktur. Derfor vil udgangspunktet for trafikprognoserne være helt ændrede. En femernbro kan medføre et kvantespring fremad i kontakterne mellem de to millionbyer.

Knudepunkt for integration i Østersøregionen
– Både den europæiske gods- og persontransport har de sidste mange årtier primært været nord-sydorienteret. Men den øgede europæiske integration kan skabe nye produktionsstrukturer og handelsmønstre i Central- og Østeuropa og de baltiske lande. De nye EU-medlemslande har en enorm vækst og vil snart opnå et velstandsniveau på højde med vores, siger Uffe Palludan, som mener, at dette peger i retning af øgede trafikstrømme nord-syd, men også øst-vest.

Og netop ved Femern Bælt krydser den nord-sydgående og den øst-vestgående transport hinanden. – En fremtidig femernforbindelse kan derfor blive et knudepunkt for den europæiske godstransport, siger Uffe Palludan.

AHA-oplevelse
Det vi mangler for at kunne øge den dansk-tyske integration er en aha-oplevelse, ligesom den man har fået i Øresundsregionen, siger Uffe Palludan.
Og her vil femernforbindelsen, ud over at være et storstilet infrastrukturprojekt, også være et led i at få skabt et naturligt kontaktniveau mellem Danmark og Tyskland. Jeg tror, at forbindelsen vil have en enorm psykologisk effekt for folk, fordi de nu kan køre over broen frem for at tage færgen.

Når en fast femernforbindelse står færdig, vil vi også se udbyggede motorveje og højhastighedsjernbaner, og med kombinationen bliver effekten af tidsbesparelsen dramatisk. Når man opdager, at det lade sig gøre at køre fra København til Hamborg på to timer for at se en opera, bliver afstandene pludselig ufattelig små.

Be Sociable, Share!