Broprojekternes dominoeffekt

Broprojekternes dominoeffekt

De imponerende danske, henholdsvis dansk/svenske, broprojekter over Store Bælt og Øresund, som er gennemført inden for de seneste år, er begge blevet ubetingede succes’er. Den traditionelle skepsis, som mange danskere generelt har over for ændring af eksisterende rutiner (hva’ skal vi med den bro?), er efter åbningen af Storebæltsbroen afløst af befolkningens stolthed og anerkendelse af det imponerende anlæg. Før Storebæltsbroen passerede ca. 8.000 køretøjer Storebælt. Dette tal steg efter broens indvielse til mere end 17.000. Det var et trafikspring langt ud over det forventelige og netop et udtryk for trafikanternes accept af den faste forbindelse. Positiv forventning Danskernes begejstring for Storebæltsbroen fik umiddelbart afsmitning i form af en positivt forventning til åbning af den faste forbindelse over Øresund mellem Danmark og Sverige. Trafikanternes positive oplevelser med Storebæltsbroen fjernede enhver tvivl og gjorde alle positive og forventningsfulde over for en fast forbindelse over Øresund. Det store projekt over Øresund med verdens længste skråstagsbro for både jernbane og motorvej er gennemført helt som planlagt. Broen er endog afleveret af entreprenører og brobyggere fire måneder før den aftalte tidsfrist. Den tidlige færdiggørelse har udløst en bonus på 100 millioner kr. som en del af det bonussystem, projektledelsen har aftalt med entreprenørerne. Ved gennemførelsen af det imponerende anlæg på Øresund er der i udtalt grad udnyttet viden og erfaringer fra bygningen af den faste forbindelse over Storebælt. Store udviklingsmuligheder Den fremtidige betydning af den faste forbindelse over Øresund kan ikke overvurderes. Dansk-svenske udviklingsmuligheder har nu en helt anden dimension ikke blot i selve Ørestadsområdet, men i hele Øresunds- og Østersøregionen og i Nordeuropa. Øresundsforbindelsen får betydning for et befolkningsmæssigt underlag på ca. 3 millioner med et opland, der rækker helt fra Jylland og langt op i det sydlige Sverige. Den faste forbindelse over Øresund skaber med etablering af nye uddannelsessteder, forskning, koncentration af nøgleindustrier og hovedsæder for store internationale koncerner forudsætning for at gøre Øresundsregionen til Nordeuropas fremtidige vækst- og udviklingscenter med let adgang til nye markeder. Værdifuldt know how Konstruktører, entreprenører og brobyggere har gentagne gange givet udtryk for den store betydning og fordel for en Femer Bælt-forbindelse, der ligger i at kunne udnytte det værdifulde know how, som man har oparbejdet gennem færdiggørelsen af projekterne på Storebælt og Øresund . Det vil være katastrofalt, hvis man på grund af træghed i den politiske beslutningsproces mister muligheden for ved bygning af en fast Femer Bælt-forbindelse at udnytte den sum af værdifuld know how, som man i dag råder over på alle niveauer i byggeriet af dette betydende anlægsprojekt. Europæisk tigerspring Regionalt vil ikke mindst Øresundsregionen og Schleswig-Holsten med Hamburg profitere af den udvikling, som en fast Femer Bælt-forbindelse vil bidrage til. Set fra et europæisk synspunkt vil forbindelsen, som supplement til den faste Øresundsforbindelse, være stærkt medvirkende til at komplettere den europæiske transportkorridor mellem Skandinavien og Kontinentet. En fast Femer Bælt-forbindelses indflydelse for hele det baltiske område vil betyde et tigerspring i europæisk...