Faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland...

Den eventuelle faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femer Bælt diskuteres mange steder. Det skyldes bl.a., at den danske og den tyske regering har iværksat undersøgelser af mulighederne for at etablere en fast forbindelse. Idé-komiteen vedr. Idé-komiteen mener, at det er vigtigt, at der skabes en god og nuanceret debat inden der træffes politisk beslutning om projektet. For at skabe denne debat er det nødvendigt, at alle, der har interesse i projektet, har adgang til alle de informationer, der findes om projektet. Idé-komiteen har derfor med økonomisk støtte fra Trafikministeriet samlet dette materiale og har struktureret det i denne...
Broprojekternes dominoeffekt

Broprojekternes dominoeffekt

De imponerende danske, henholdsvis dansk/svenske, broprojekter over Store Bælt og Øresund, som er gennemført inden for de seneste år, er begge blevet ubetingede succes’er. Den traditionelle skepsis, som mange danskere generelt har over for ændring af eksisterende rutiner (hva’ skal vi med den bro?), er efter åbningen af Storebæltsbroen afløst af befolkningens stolthed og anerkendelse af det imponerende anlæg. Før Storebæltsbroen passerede ca. 8.000 køretøjer Storebælt. Dette tal steg efter broens indvielse til mere end 17.000. Det var et trafikspring langt ud over det forventelige og netop et udtryk for trafikanternes accept af den faste forbindelse. Positiv forventning Danskernes begejstring for Storebæltsbroen fik umiddelbart afsmitning i form af en positivt forventning til åbning af den faste forbindelse over Øresund mellem Danmark og Sverige. Trafikanternes positive oplevelser med Storebæltsbroen fjernede enhver tvivl og gjorde alle positive og forventningsfulde over for en fast forbindelse over Øresund. Det store projekt over Øresund med verdens længste skråstagsbro for både jernbane og motorvej er gennemført helt som planlagt. Broen er endog afleveret af entreprenører og brobyggere fire måneder før den aftalte tidsfrist. Den tidlige færdiggørelse har udløst en bonus på 100 millioner kr. som en del af det bonussystem, projektledelsen har aftalt med entreprenørerne. Ved gennemførelsen af det imponerende anlæg på Øresund er der i udtalt grad udnyttet viden og erfaringer fra bygningen af den faste forbindelse over Storebælt. Store udviklingsmuligheder Den fremtidige betydning af den faste forbindelse over Øresund kan ikke overvurderes. Dansk-svenske udviklingsmuligheder har nu en helt anden dimension ikke blot i selve Ørestadsområdet, men i hele Øresunds- og Østersøregionen og i Nordeuropa. Øresundsforbindelsen får betydning for et befolkningsmæssigt underlag på ca. 3 millioner med et opland, der rækker helt fra Jylland og langt op i det sydlige Sverige. Den faste forbindelse over Øresund skaber med etablering af nye uddannelsessteder, forskning, koncentration af nøgleindustrier og hovedsæder for store internationale koncerner forudsætning for at gøre Øresundsregionen til Nordeuropas fremtidige vækst- og udviklingscenter med let adgang til nye markeder. Værdifuldt know how Konstruktører, entreprenører og brobyggere har gentagne gange givet udtryk for den store betydning og fordel for en Femer Bælt-forbindelse, der ligger i at kunne udnytte det værdifulde know how, som man har oparbejdet gennem færdiggørelsen af projekterne på Storebælt og Øresund . Det vil være katastrofalt, hvis man på grund af træghed i den politiske beslutningsproces mister muligheden for ved bygning af en fast Femer Bælt-forbindelse at udnytte den sum af værdifuld know how, som man i dag råder over på alle niveauer i byggeriet af dette betydende anlægsprojekt. Europæisk tigerspring Regionalt vil ikke mindst Øresundsregionen og Schleswig-Holsten med Hamburg profitere af den udvikling, som en fast Femer Bælt-forbindelse vil bidrage til. Set fra et europæisk synspunkt vil forbindelsen, som supplement til den faste Øresundsforbindelse, være stærkt medvirkende til at komplettere den europæiske transportkorridor mellem Skandinavien og Kontinentet. En fast Femer Bælt-forbindelses indflydelse for hele det baltiske område vil betyde et tigerspring i europæisk...
Den unaturlige afstand til Hamborg

Den unaturlige afstand til Hamborg

Interview med forskningschef Uffe Palludan, Instituttet for Fremtidsforskning Kontakten mellem København og Hamborg er unaturlig lav, siger forskningschef Uffe Palludan fra Institut for Fremtidsforskning. Han mener, at en femernforbindelse kan medføre et kvantespring fremad i kontakterne mellem de to millionbyer. Omkring et par hundrede personer flyver dagligt mellem Hamborg og København. Det er en helt unaturlig lav grad af kontakt mellem to storbyer, mener Uffe Palludan. – Til sammenligning var der før Storebælts åbning 50 daglige flyafgange mellem København og Århus. Derfor skal en fast femernforbindelse ses som et led i at få skabt et naturligt niveau for kontakten mellem de to storbyer, København og Hamborg. Kvantespring i trafikken Uffe Palludan forventer, at man i det næste årti vil opleve en skarp stigning i den europæiske integration, både økonomisk, på arbejdsmarkedet og socialt. Ifølge Uffe Palludan er de trafikprognoser, som er udregnet til brug for beslutningen om en fast femernforbindelse worst-case scenarier, fordi de er baseret på det nuværende unaturligt lave kontaktniveau. – Den dag broen står klar, vil integrationen formentlig være meget højere end den er nu, og vi vil have en anden erhvervsstruktur. Derfor vil udgangspunktet for trafikprognoserne være helt ændrede. En femernbro kan medføre et kvantespring fremad i kontakterne mellem de to millionbyer. Knudepunkt for integration i Østersøregionen – Både den europæiske gods- og persontransport har de sidste mange årtier primært været nord-sydorienteret. Men den øgede europæiske integration kan skabe nye produktionsstrukturer og handelsmønstre i Central- og Østeuropa og de baltiske lande. De nye EU-medlemslande har en enorm vækst og vil snart opnå et velstandsniveau på højde med vores, siger Uffe Palludan, som mener, at dette peger i retning af øgede trafikstrømme nord-syd, men også øst-vest. Og netop ved Femern Bælt krydser den nord-sydgående og den øst-vestgående transport hinanden. – En fremtidig femernforbindelse kan derfor blive et knudepunkt for den europæiske godstransport, siger Uffe Palludan. AHA-oplevelse Det vi mangler for at kunne øge den dansk-tyske integration er en aha-oplevelse, ligesom den man har fået i Øresundsregionen, siger Uffe Palludan. Og her vil femernforbindelsen, ud over at være et storstilet infrastrukturprojekt, også være et led i at få skabt et naturligt kontaktniveau mellem Danmark og Tyskland. Jeg tror, at forbindelsen vil have en enorm psykologisk effekt for folk, fordi de nu kan køre over broen frem for at tage færgen. Når en fast femernforbindelse står færdig, vil vi også se udbyggede motorveje og højhastighedsjernbaner, og med kombinationen bliver effekten af tidsbesparelsen dramatisk. Når man opdager, at det lade sig gøre at køre fra København til Hamborg på to timer for at se en opera, bliver afstandene pludselig ufattelig...